• Legionella nedir?

    Legionella, tatlı su ortamlarında doğal olarak bulunan bir bakteri türüdür. İnsan yapımı su sistemlerinde üremesi halinde bir sağlık sorunu haline gelebilir.

  • Legionella Risk Kontrolü Eğitimi

    Etkili bir risk değerlendirmesi, Legionella kontrolü için ilk adımdır.

Legionella.com.tr hakkında

Legionella cinsi bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının halk sağlığı açısından önemi ile otel, hastane, okul gibi ticari ve endüstriyel binalardaki su sistemlerinde Legionella cinsi bakterilerden korunmak amacıyla; risk değerlendirme, önlem, izlem, dezenfeksiyon yöntemleri ve laboratuvar tanıya ilişkin süreç ve güncel uygulamaların yanında yapılan son yasal düzenlemelerin bir araya getirilerek gözden geçirilmesi amacıyla Bilim Laboratuvarları tarafından hazırlanmıştır.

Prof. Dr. İrfan Türetgen Legionella hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor

Legionella nedir? Su sistemlerinde ne tür önlemler almak gerekir?

Legionella bakterisi ve neden olduğu Lejyoner Hastalığı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. İrfan Türetgen su sistemlerinde legionelladan korunma ve kontrol amacıyla yapılması gerekenleri anlatıyor.

Legionella risk kontrolünde laboratuvar analizi

2013 yılında kurulan Bilim Legionella Kontrol Laboratuvarı, tesislerde uygun noktalardan su numuneleri alma ve sularda Legionella aranması analizlerinde TÜRKAK'tan akredite olmuş bu alandaki ilk özel uzmanlık laboratuvarıdır.

Analiz Talep Formu

Legionella ile ilgili yasal düzenlemeler

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 13 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanan Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 29354 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tüm yayınları gör

Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı